Železnatý fosfát

Moderní varianta fosfátování. Revoluční řešení v oblasti úspor výrobních nákladů.

Fosfátování je chemický postup úpravy povrchů kovů, při kterém se na povrchu ošetřovaných výrobků vytváří nerozpustná fosfátová vrstva.

Společnost Metalchem Dexter CZ má v oblasti povrchové úpravy kovů patentovaný "železnatý fosfát gelového typu" s obchodním názvem DEXPHOS.

Speciální přísady použité při jeho výrobě dodávají přípravku vynikající vlastnosti, které maximálně zefektivňují jeho použití a tím i celou technologii železnatého fosfátování.

Hlavní přednosti použití

  • vznikající kal se nespéká do větších částic
  • vznikající kal netvoří pevné úsady na dně pracovní lázně, což maximálně usnadňuje čištění vany při výměně chemikálií - stačí jen vystříkat vysokotlakým zařízením
  • nedochází k usazování kalů na stěnách stříkací kabiny ani na stěnách pracovních van
  • nedochází k ucpávání výměníku tepla ani trysek
  • výrazné snížení nákladů na čištění linky a odstraňování kalu
  • prodloužení životnosti lázně pro povrchové úpravy kovů minimálně o 25% ve srovnání s klasickými způsoby železnatého fosfátování


Železnatý fosfát pro manuální použití

"Nanést a setřít"

Přípravek je moderní produkt určen k manuální aplikaci na bázi rozpouštědel (náhrada konvenčních technologií – technický benzín, líh, apod.), který zajišťuje v jednom kroku odmaštění a současně vytvoření fosfátové vrstvy bez následného oplachu.